How to avoid scams when renting an apartment

o một căn hộ trong khu vực của bạn là bao nhiêu. Điều này sẽ giúp bạn tránh bị lừa bởi một người nào đó đang tính phí cao hơn giá thuê nhà trung bình.

2. Nhận mọi thứ bằng văn bản.

Khi bạn đã tìm thấy một căn hộ mà bạn quan tâm, hãy đảm bảo rằng bạn có mọi thứ bằng văn bản. Điều này bao gồm giá thuê, thời hạn thuê và bất kỳ chi tiết quan trọng nào khác. Điều này sẽ giúp bạn tránh bị lừa đảo bởi một chủ nhà cố gắng thay đổi các điều khoản của hợp đồng thuê nhà sau khi bạn đã ký hợp đồng.

3. Thanh toán bằng séc hoặc chuyển tiền.Renting an apartment can be a great way to save money on housing costs, but it can also be a breeding ground for scams. Here are a few tips to help you avoid being scammed when renting an apartment.

1. Do your research.

Before you start looking for an apartment, do your research. Know what the average rent for an apartment in your area is. This will help you avoid being scammed by someone who is charging way above average rent prices.

2. Get everything in writing.

Once you’ve found an apartment you’re interested in, make sure you get everything in writing. This includes the price of rent, the length of the lease, and any other important details. This will help you avoid being scammed by a landlord who tries to change the terms of the lease after you’ve already signed it.

3. Pay by check or money order.

When you’re ready to pay the deposit and first month’s rent, do not pay in cash. Pay by check or money order so that you have a record of the payment. This will help you avoid being scammed by a landlord who tries to say you never paid the rent.

4. Inspect the apartment before you move in.

Before you move into an apartment, Nishiwaki family make sure that it is in the condition that was promised. This will help you avoid being scammed by a landlord who tries to charge you for damages that were already there.

5. Get renter’s insurance.

Renter’s insurance will protect your belongings in case of theft or damage. This will help you avoid being scammed by a landlord who tries to charge you for damages that were not your fault.

You should always have renter’s insurance, even if you live in a safe neighborhood. This will help you avoid being scammed by a landlord who tries to charge you for damages that were not your fault.

Make sure you understand the terms of your lease agreement before signing it. Some leases require you to purchase renter’s insurance, while others do not. If your lease does not require you to have renter’s insurance, you may want to consider buying it anyway to protect your belongings.

The bottom line:

Following these tips will help you avoid being scammed when renting an apartment. Do your research, get everything in writing, and pay by check or money order. Inspect the apartment before you move in, and get renter’s insurance to protect your belongings.

Làm thế nào để tránh bị lừa đảo khi thuê một căn hộ

Thuê một căn hộ có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho chi phí nhà ở, nhưng nó cũng có thể là nơi sinh sôi của những trò gian lận. Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp bạn tránh bị lừa khi thuê nhà chung cư.

1. Thực hiện nghiên cứu của bạn.

Trước khi bạn bắt đầu tìm kiếm một căn hộ, hãy nghiên cứu. Biết giá thuê trung bình ch

Khi bạn đã sẵn sàng trả tiền đặt cọc và tiền thuê tháng đầu tiên, đừng trả bằng tiền mặt. Thanh toán bằng séc hoặc chuyển tiền để bạn có hồ sơ thanh toán. Điều này sẽ giúp bạn tránh bị lừa đảo bởi một chủ nhà cố gắng nói rằng bạn chưa bao giờ trả tiền thuê nhà.

4. Kiểm tra căn hộ trước khi bạn chuyển đến.

Trước khi bạn chuyển đến một căn hộ, gia đình Nishiwaki đảm bảo rằng nó ở trong tình trạng như đã hứa. Điều này sẽ giúp bạn tránh bị lừa đảo bởi một chủ nhà cố gắng tính phí bạn cho những thiệt hại đã có ở đó.

5. Nhận bảo hiểm của người thuê.

Bảo hiểm của người cho thuê sẽ bảo vệ đồ đạc của bạn trong trường nhà Nishiwaki hợp bị mất cắp hoặc hư hỏng. Điều này sẽ giúp bạn tránh bị lừa đảo bởi một chủ nhà cố gắng tính phí bạn cho những thiệt hại không phải do lỗi của bạn.

Bạn nên luôn có bảo hiểm cho người thuê nhà, ngay cả khi bạn sống trong một khu phố an toàn. Điều này sẽ giúp bạn tránh bị lừa đảo bởi một chủ nhà cố gắng tính phí bạn cho những thiệt hại không phải do lỗi của bạn.

Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu các điều khoản của hợp đồng thuê nhà của bạn trước khi ký nó. Một số hợp đồng thuê yêu cầu bạn mua bảo hiểm cho người thuê, trong khi những hợp đồng khác thì không. Nếu hợp đồng thuê nhà của bạn không yêu cầu bạn phải có bảo hiểm của người thuê, bạn có thể cân nhắc việc mua nó để bảo vệ đồ đạc của mình.

Điểm mấu chốt:

Làm theo những lời khuyên này sẽ giúp bạn tránh bị lừa khi thuê một căn hộ. Thực hiện nghiên cứu của bạn, nhận mọi thứ bằng văn bản và thanh toán bằng séc hoặc chuyển tiền. Kiểm tra căn hộ trước khi bạn chuyển đến và mua bảo hiểm cho người thuê để bảo vệ đồ đạc của bạn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *